Informasjon

5 Sesongoppgaver for traktorvedlikehold

5 Sesongoppgaver for traktorvedlikeholdWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

FOTO: Richard Feliciano

Ved utarbeidelsen av denne artikkelen konsulterte jeg Craig Tammel, min nabo og en mekaniker hos Preston Equipment Co., det lokale John Deere-forhandleren i Preston, Minn. Bor du i landet, har du kanskje en nabo som ham som du kan henvende deg til for traktor -vedlikeholdsråd og råd.

Anbefalte periodiske serviceanbefalinger er oftest basert på driftstimer, for eksempel bytte av olje hver 100. time eller mer. Dette er imidlertid retningslinjer og bør behandles som sådan, sier Tammel.

Hvis du forventer å oppnå de anbefalte timene for periodisk service, må du sette opp en traktorvedlikeholdsplanlegger med månedlige påminnelser. Sjekk og noter traktorens driftstid første dag i hver måned. Sammenlign dette med en sjekkliste over arbeidet som skal utføres, og planlegg service på riktig måte.

Hvis årlig tjeneste er tilstrekkelig, fordel den på kalenderåret eller sett av en dag om høsten for å gjøre alt. Høst er et spesielt godt tidspunkt å skifte olje i kaldt klima, der en lettere olje kan anbefales for vinterbruk. Hvis det forventes at traktoren vil sitte gjennom vinteren, forhindrer den ferske oljen korrosjon eller skade fra forurenset olje.

Følg disse fem trinnene med veiledning fra traktorens bruksanvisning:

1. Bytt og vurder traktorolje.

"På våre nyere traktorer kan vi gå opp til 500 timer før oljen trenger å skiftes, og kjølevæske kan gå opp til fem år," sier Tammel. "Men hvis du bruker færre timer, som de fleste hobbybønder sannsynligvis vil gjøre, med unntak av kjølevæsker, bør du bytte mest væske og filtre minst en gang i året."

Varm opp motoren og kjør hydraulikken en kort stund for å oppmuntre til drenering. La motoren avkjøles slik at oljen er trygg å håndtere. Når du skifter olje, må du også bytte filter. Plasser en tilstrekkelig stor gryte eller kar under begge deler for å fange opp og holde det totale motoroljevolumet.

Ta deg tid til å evaluere oljen for vann eller andre forurensninger, for eksempel diesel. Hell olje forsiktig ut av oppsamlingsbeholderen, og se etter tegn på metallfiler som kan indikere andre problemer, som for mye slitasje på bevegelige motordeler og potensiell svikt. Hvis olje- eller hydraulikkfiltrene er i beholdere, trekker du dem ut og skinner et lys inn i beholderen for å oppdage metallfragmenter.

Vurder en oljeskanning eller et prøveprogram for periodisk gjennomgang av oljekvaliteten og en oversikt over andre problemer. Din forhandler eller mekaniker kan vise deg til en pålitelig leverandør av oljeskanningstjenester. Skanningen kan bestemme hvilken type metallark i oljen din, og hjelpe mekanikeren din til å identifisere arkivens mulige opprinnelse. "Det er en god idé å få en baseline-skanning, og deretter trekke en prøve med jevne mellomrom og få den testet," sier Tammel. "Det koster bare $ 10 til $ 12 per prøve, og du får en avlesning av eventuelle forurensninger i oljen."

2. Bytt traktorfiltre.

Hvis service på arbeidsdagen ikke tidligere har identifisert behovet for å skifte luft- eller drivstoffilter, anbefales også "sesongmessig eller tidligere". Bransjetester viser jevnlig en kraftøkning på 3½ prosent med riktig luft- og drivstoffvedlikehold. Når det er på tide å skifte ut det ytre luftfilteret, må du bytte ut det indre samtidig.

Luftrensere med oljebad i eldre traktorer bør betjenes en gang per år. Følg instruksjonene i brukerhåndboken din, åpne, tøm og rengjør oljebollen nederst på filteret og fyll på igjen. Rengjør og bytt ut eventuelle forfilter samtidig.

Når du bytter drivstoffilter, begynn med å klemme eller stenge drivstoffledningen. Vær forberedt på å fange drivstoff i ledningen som fører til og fra drivstoffilteret, samt drivstoff i filteret. Sjekk traktorens bruksanvisning for å se om det er anbefalt å bytte drivstoffledning. Bytt ut filteret og fest drivstoffledningene igjen før du åpner drivstoffledningen til tanken.

3. Kontroller tennpluggene.

I eldre gassdrevne traktorer, trekk i tennplugger for å se etter tegn på feil avfyring, for eksempel karbondannelse. Følg de manuelle instruksjonene nøye for å identifisere riktig spalte og prosedyrer for å tråde plugger uten å skade dem.

4. Kontroller kjølevæske.

Du trenger kanskje ikke å skylle og lade radiatoren til din lille gårdstraktor med nytt kjølevæske hvert år. imidlertid anbefales sesongmessig evaluering av vannbaserte kjølevæsker med hydrometer. Vent til traktormotoren er avkjølt. Dekk til radiatorhetten med en klut, vri en halv omdreining for å sjekke om det er gjenværende trykk, og fjern den.

Kontroller innsiden av påfyllingshalsen for rusk av noe slag, noe som indikerer behov for å skylle systemet. Hvis du ikke finner noen, setter du hydrometerslangen inn i nakken, klemmer pæren og slipper for å fylle kolonnen. "Fryseskalaen" på den ene siden av hydrometeret indikerer løsningens frysepunkt. Den skal registrere mindre enn negative 34 grader F. Baksiden viser kokepunktet. Fullt effektivt kjølevæske skal indikere et kokepunkt over 265 grader F. Hvis kravene til frysepunktet eller kokepunktet ikke er oppfylt, skyll og skift ut kjølevæsken. Bytt også ut termostater på dette tidspunktet.

5. Kontroller traktorbatteriet.

Vedlikehold av små traktorbatterier på gården bør utføres minst en eller to ganger per år, selv om det ikke er oppdaget noen problemer. Inspiser og rengjør terminaler og måle spenningsnivåer. Hvis væskenivået er lavt, fyll på destillert vann og lad det på nytt. Hvis batterinivået forblir lavt, bytter du ut batteriet.

Denne artikkelen dukket opprinnelig opp i mai / juni 2012-utgaven av Hobbygårder.

Merker Lister, liten gårdstraktor


Se videoen: FIFA 21: RULE BREAKERS Pack Opening ft Steini WL nach Gold 5 (August 2022).